LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 06/11/2017 đến ngày 10/11/2017Ngày đăng: (7-11-2017)

THỨ HAI: Ngày 06/10/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30: Giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo các phòng: Văn phòng; Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Tiếp nhận và TKQ TTHC; Kế hoạch-Tài chính; Cấp sổ, thẻ dự họp giao ban T11/2017. Điểm tại BHXH huyện Châu Thành.

THỨ BA: Ngày 07/10/2017

- 9 giờ 00: Giám đốc họp chi bộ 3. Điểm tại phòng họp số 2.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng họp chi bộ 1. Điểm tại phòng họp số 1.

THỨ TƯ: Ngày 08/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 9 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT làm việc với Lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh về các vướng mắc trong KCB BHYT. Điểm tại phòng làm việc PGĐ Xuân.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng Trưởng các phòng: Quản lý thu; Cấp sổ, thẻ; Công nghệ thông tin làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh  về việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, đồng thời gia hạn thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng tham gia BHYT. Điểm: Phòng họp số 02, BHXH tỉnh

THỨ NĂM: Ngày 09/11/2017

- 7 giờ 30: Giám đốc cùng Trưởng các phòng: Quản lý thu, Khai thác – thu nợ, Thanh tra – kiểm tra làm việc với thường trực UBND huyện Châu Thành A để nghe báo cáo tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN khối Giáo dục. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện Châu Thành A. Lái xe Thành.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 2017. Điểm tại Hội trường Thị ủy Ngã Bảy.13 giờ 30. Hội trường Huyện ủy Châu Thành. Lái xe Định.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự Hội thảo “Đánh giá công tác tuyên truyền năm 2017 và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2018”. Hội trường BHXH tỉnh

THỨ SÁU: Ngày 10/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Bình Long-PTP Cấp sổ, thẻ dự họp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thống nhất một số nội dung có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh ngày, tháng sinh trong lý lịch đảng viên (gốc) của đồng chí Lê Minh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Thủy. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang