LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017Ngày đăng: (13-11-2017)

THỨ HAI: Ngày 13/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc đi công tác Hà Nội đến hết tuần.              

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thủy. Lái xe Định.

THỨ BA: Ngày 14/11/2017

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Long Mỹ.13 giờ 30. Hội trường Thị ủy Long Mỹ. Lái xe Thành.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các huyện, thị, thành ủy trên địa bàn tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết 2017. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.13 giờ 30. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành A. Lái xe Định.

 THỨ TƯ: Ngày 15/11/2017

- 8 giờ 00: Các phó giám đốc Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Cấp sổ, thẻ; Giám định BHYT; Công nghệ thông tin; Thanh tra - Kiểm tra, Kế hoạch - Tài chính; Chế độ BHXH dự Hội nghị trực tuyến về thu nợ BHXH, BHYT; rà soát, hoàn thiện cấp mã số BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Tại Phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 16/11/2017

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Điểm tại ấp Hòa Phụng A, xã Hòa an, huyện phụng Hiệp (nhà ông Nguyễn Phi Hùng).

 

THỨ SÁU: Ngày 17/11/2017

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng Đoàn làm việc của HĐND, UBND, Mặt trận TQVN tỉnh Hậu Giang tại huyện Long Mỹ. Điểm tại Huyện ủy Long Mỹ. 13 giờ 30. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ. Lái xe Thành.

- 7 giờ 30: Phó giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 9 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân họp với Bệnh viện ĐH Võ Trường Toản về giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT. Điểm tại Phòng họp số 02 BHXH tỉnh.

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lên đầu trang