LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017Ngày đăng: (17-11-2017)

THỨ HAI: Ngày 20/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự và đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc giải quyết công nối thời gian công tác trong quân đội của ông Đào Minh Đá. Điểm tại phòng Tiếp Công dân BHXH tỉnh.

THỨ BA: Ngày 21/11/2017

- 7 giờ 00: Các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Đức – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin dự Hội nghị tập huấn Công tác thông tin đối ngoại 2017. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (thời gian 02 ngày 21-22/11/2017).

THỨ TƯ: Ngày 22/11/2017

- 7 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

- 7 giờ 00: Phó giám đốc Quách Thị Bích Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 23/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: Ngày 24/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc, các phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang