LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017Ngày đăng: (24-11-2017)

THỨ HAI: Ngày 27/11/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc cùng các đ/c: Trần Minh Sang - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Vũ (Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ), Thụ (Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin) dự Hội nghị tổng kết tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Điểm tại Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM). Thời gian 03 ngày, từ 27-29/11/2017. Lái xe Thành

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy. Lái xe Định.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ. 14 giờ: UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A. Lái xe Định

THỨ BA: Ngày 28/11/2017

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh. Lái xe Định.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp. 14 giờ: Trung tâm hành chính thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân tham gia cùng đoàn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành. Lái xe Định.

THỨ TƯ: Ngày 29/11/2017

- 8 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII của Đảng. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (02 ngày: 29-30/11/2017).

- 14 giờ 00: Phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên viên phụ trách tuyên truyền dự Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 30/11/2017

- 13 giờ 00: Phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Huấn – Trưởng phòng Tiếp nhận & TKQTTHC, Trâm – PTP Chế độ BHXH đi công tác TPHCM. Lái xe Định.

THỨ SÁU: Ngày 01/12/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (mở rộng) khóa XIII, tổng kết công tác năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày).

- 8 giờ 00: Phó giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Huấn – Trưởng phòng Tiếp nhận & TKQTTHC, Trâm – PTP Chế độ BHXH dự Tọa đàm cập nhật chính sách và trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về BHXH. Điểm tại Nhà khách 165, số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang