LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017Ngày đăng: (4-12-2017)

THỨ HAI: Ngày 04/12/2017

- 7 giờ 00: Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

- 9 giờ 00: Giám đốc họp BCH Đảng ủy BHXH. Điểm tại phòng họp số 01.

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự họp với Sở Giáo dục và Đào tạo về giải quyết nợ tồn đọng BHXH ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh và các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Du lịch; Luật Trợ giúp pháp lý. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long làm việc với lãnh đạo Sở Lao động TB&XH và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về hồ sơ của ông Đào Minh Đá. Điểm tại Phòng Tiếp dân BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công đ/c Ngọc Trâm (Phó trưởng phòng Chế độ BHXH làm việc với Thanh tra tỉnh về trao đổi thống nhất giải quyết chế độ chính sách đối với ông Lê Khả Đoàn. Điểm tại phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

THỨ BA: Ngày 05/12/2017

- 12 giờ 00: Giám đốc cùng lãnh đạo và các chuyên viên phòng Thanh tra-Kiểm tra đi công tác TPHCM.

- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT dự họp với lãnh đạo Sở y tế về giải quyết khó khăn trong cung ứng thuốc tại BVĐK tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

Các phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: Ngày 06/12/2017

- 8 giờ 00: Giám đốc cùng lãnh đạo và các chuyên viên phòng Thanh tra-Kiểm tra dự Hội nghị tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành khu vực phía Nam. Điểm tại Nhà khách T78 (số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM). Thời gian 03 ngày, từ 06-08/12/2017. Lái xe Thành.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân dự Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2017. (03 ngày, từ 06-08/12/2017). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng đ/c Khải-TP KHTC, đ/c Nguyên đi công tác tại BHXH tx Ngã Bảy. lái xe Định.

THỨ NĂM: Ngày 07/12/2017

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Khải, đ/c Ngọc dự họp đóng góp ý kiến dự thảo Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương. Điểm tại phòng họp Sở Lao động TB-XH.

THỨ SÁU: Ngày 08/12/2017

- 13 giờ 30: Giám đốc, Các Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, tx, thành phố dự họp giao ban tháng 12. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang