LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017Ngày đăng: (11-12-2017)

THỨ HAI: Ngày 11/12/2017

- 14 giờ 00: Giám đốc làm việc với đ/c Khải (Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính) về báo cáo dự toán cuối năm 2017. Điểm tại phòng họp số 02.

THỨ BA: Ngày 12/12/2017

- 9 giờ 00: Giám đốc họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1. 13 giờ 30: dự  Hội nghị giao Kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 13/12/2017

- 07h 30: Các Phó Giám đốc dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (1,5 ngày). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Bông dự Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT. Điểm tại Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TPHCM.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị giao ban Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2017.

THỨ NĂM: Ngày 14/12/2017

- 07 giờ 30: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị đóng góp dự thảo các chương trình (kế hoạch) của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Cấp sổ thẻ đi nắm tình hình trả sổ BHXH, gia hạn thẻ BHYT năm 2018 tại BHXH tx Ngã Bảy và BHXH huyện Phụng Hiệp.

THỨ SÁU: Ngày 15/12/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2017 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

- 8 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang