LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017Ngày đăng: (15-12-2017)

THỨ HAI: Ngày 18/12/2017

- 08 giờ 00: Giám đốc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban giám đốc BHXH. Điểm tại phòng họp số 01.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ BA: Ngày 19/12/2017

- 14 giờ 00: Giám đốc, các phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Khai thác thu nợ, Cấp sổ thẻ, Thanh tra-Kiểm tra, Giám định BHYT, Chế độ BHXH, Công nghệ thông tin, Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến công tác thu, cấp sổ thẻ, thanh tra chuyên ngành và kiểm soát chi phí KCB BHYT. Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH.

THỨ TƯ: Ngày 20/12/2017

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan

THỨ NĂM: Ngày 21/12/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: Họp Hội đồng Giám định y khoa tháng 12 năm 2017. Điểm tại Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 22/12/2017

- 7 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30: dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đ/c: Bông (PTP), Văn Loan (CV) - phòng Giám định BHYT dự họp đánh giá công tác đấu thầu thuốc năm 2017 và triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018.  Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(Đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang