LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017Ngày đăng: (25-12-2017)

CHỦ NHẬT: Ngày 24/12/2017

- 07 giờ 00: Giám đốc, các phó giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Bí thư Đoàn Thanh niên; Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp dự họp đánh giá, kiểm điểm Ban Giám đốc; xét thi đua khen thưởng quý IV và cả năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2.

THỨ HAI: Ngày 25/12/2017

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: Ngày 26/12/2017

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: Ngày 27/12/2017

- 07 giờ 30: Giám đốc, các phó Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2017. Mời tất cả đảng viên cùng dự. Điểm tại Hội trường BHXH.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Giám định BHYT dự họp đánh giá công tác đấu thầu thuốc năm 2017 và triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ NĂM: Ngày 28/12/2017

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07h30: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo các Phòng dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang.

THỨ SÁU: Ngày 29/12/2017

- 07 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng Lãnh đạo  và 01 viên chức các phòng: Quản lý thu, Cấp sổ thẻ, Chế độ BHXH, Giám định BHYT, Văn phòng, 01 viên chức phụ trách Tuyên truyền, 02 viên chức CNTT dự giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên Website BHXH Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13,  Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang