LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018Ngày đăng: (2-1-2018)

THỨ HAI: Ngày 01/01/2018

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tết Dương lịch

- Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Trinh trực cơ quan

THỨ BA: Ngày 02/01/2018

- 07 giờ 00: Toàn thể CBVC Chào cờ hát quốc ca, sinh hoạt dưới cờ. Điểm Hội trường BHXH tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 03/01/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Tổng kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 08 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng đ/c Quang Khải (Trưởng phòng Quản lý thu), đ/c Ngọc Trâm (Phó Trưởng phòng Chế độ BHXH) dự Hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Điểm tại Hội trường số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày).

- 8 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Bông dự Hội nghị triển khai kết quả đấu thầu các gói thầu cung cấp thuốc năm 2018 và kế hoạch đấu thầu thuốc giai đoạn 2019-2010. Điểm tại Khách sạn Hương Giang (51, Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

THỨ NĂM: Ngày 04/01/2018

- 08 giờ 00: Giám đốc, các phó Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Tiếp nhận và TKQ TTHC, Chế độ BHXH, Kế hoạch-Tài chính, Cấp sổ thẻ, Công nghệ TT, Văn phòng dự họp với Lãnh đạo Bưu điện tỉnh bàn về công tác trả sổ BHXH, thẻ BHYT, TK1, thư ngỏ. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc, Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng cùng lãnh đạo các phòng: Quản lý thu, Khai thác – thu nợ, Giám đốc BHXH các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy dự họp giải quyết nợ tồn đọng bảo hiểm xã hội ở một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 05/01/2018

- 7 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc cùng lãnh đạo các phòng; Giám đốc BHXH: thành phố Vị Thanh, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng. Điểm tại phòng họp số 2 BHXH tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lần thứ 5 (mở rộng) nhiệm kỳ 2016-2021. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018 (8-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang