LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018Ngày đăng: (8-1-2018)

THỨ HAI: Ngày 08/01/2018

- 07 giờ: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Bông dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30: Phân công đ/c Lê Quang Khải (Trưởng phòng Quản lý thu) dự Hội nghị tập huấn các nội dung về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, những quy định mới về đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN. Điểm tại Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phụng Hiệp.

THỨ BA: Ngày 09/01/2018

- 07 giờ: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Long tiếp xúc cử tri xã Đại Thành. Điểm tại Hội trường UBND xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy. - 14 giờ 00: Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Quách Thị Bích Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. - 13 giờ 30: dự Hội nghị tổng kết công tác y tế, BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tx Long Mỹ.

- 13 giờ 00: Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng đ/c Bông dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ TƯ: Ngày 10/01/2018

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: Ngày 11/01/2018

Giám đốc, các phó giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ dự họp xét thi đua Khối Văn hóa xã hội năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

THỨ SÁU: Ngày 12/01/2018

- 08 giờ 30: Giám đốc, các phó giám đốc; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Văn phòng; Giám đốc BHXH các huyện, tx, tp; mời đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn Ngành triển khai nhiệm vụ năm 2018; . Điểm tại phòng họp trực tuyến BHXH tỉnh.

- 13 giờ 30: Giám đốc cùng đ/c Khải - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính dự họp giải quyết khó khăn trong thực hiện thủ tục thanh toán chi phí thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

TL.GIÁM ĐỐC

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG PT

(đã ký)

Lê Thị Thúy Loan

 


Trở về
Các Thông Báo Khác :

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/01/2018 đến ngày 19/01/2018 (19-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 02/01/2018 đến ngày 05/01/2018 (2-1-2018)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 24/12/2017 đến ngày 29/12/2017 (25-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (15-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017 (11-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 04/12/2017 đến ngày 08/12/2017 (4-12-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/11/2017 đến ngày 01/12/2017 (24-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (17-11-2017)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 (13-11-2017)

Lên đầu trang