Ký hiệu
39/TB-VP
Ngày ban hành
11/07/2017
Người ký
Lê Thị Thúy Loan
Trích yếu
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 11 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 (12/12/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 10 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 (08/11/2017 )

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017 (09/10/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành 4 tháng cuối năm 2017 (28/08/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 07 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2017 (08/08/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 05 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 06 năm 2017 (09/06/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 04 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2017 (09/05/2017)

Lên đầu trang