Ký hiệu
49/TB-VP
Ngày ban hành
09/10/2017
Người ký
Lê Thị Thúy Loan
Trích yếu
Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 11 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 (12/12/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 10 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 (08/11/2017 )

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Ngành 4 tháng cuối năm 2017 (28/08/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 07 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2017 (08/08/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (11/07/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 05 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 06 năm 2017 (09/06/2017)

Thông báo Kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp giao ban tháng 04 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tháng 05 năm 2017 (09/05/2017)

Lên đầu trang