VĂN BẢN CỦA TỈNH

Ký hiệu
35/TB-BHXH
Ngày ban hành
12/01/2018
Người ký
Quách Thị Bích Phượng
Trích yếu
V/v quyét chữ ký trong phần mềm để in bìa và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành
BHXH tỉnh Hậu Giang
Tiệp đính kèm

Các Văn Bản Khác :

V/v giới thiệu chức danh, chữ ký cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm, điều động của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (29-12-2017)

V/v thông báo lịch nghỉ lễ, tết năm 2018 (28-12-2017)

Kế hoạch Triển khai thực hiện nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về "đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới" (14-11-2017)

Kế hoạch Triển khai áp dụng bộ công cụ tập trung chính sách bảo hiểm xã hội (18-10-2017)

Văn bản 1331/BHXH-CST V/v cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH (28-8-2017)

Văn bản 1326/BHXH-QLT V/v thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (25-8-2017)

Văn bản 1324/BHXH-VP V/v Hội nghị tập huấn (25-8-2017)

Lên đầu trang